Danas, 21.09.2017. u 12 časova u Gradskoj upravi grada Pančeva, organizovana je svečana dodela ugovora srednjim školama, koje su ostvarile sredstva na Konkursu u vezi sa realizacijom jedne od mera aktivne politike zapošljavanja: “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” u 2017. godini.

Svečanosti su prisustvovali gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Milenko Čučković, kao i predstavnici srednjih škola u Pančevu.

Lokalnim akcionim planom za zapošljavanje za 2017. godinu, kao jedna od mera aktivne politike zapošljavanja, predviđeno je i raspisivanje Konkursa za dodelu sredstava za „Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave“ u 2017. godini u gradu Pančevu.

Po raspisivanju ovog konkursa, sedam srednjih škola dostavilo je ukupno osam predloga projekata, od čega je Savet za zapošljavanje grada Pančeva dao pozitivno mišljenje za sedam predloga projekata, čija ukupna novčana vrednost iznosi 1.400.000,oo dinara.

Gradonačelnik je na svečanosti istakao uspešnost planiranih projekata i sredstava.

Ovim projektima je podržana još jedna aktivna mera politike zapošljavanja, strategije zapošljavanja grada Pančeva, a i uključivanje marginalizovanih socijalnih grupa u jedan proces zapošljavanja, stručne kvalifikacije i obuke. Projekti su ocenjeni pozitivno i kao vrlo sadržajni od strane Saveta za zapošljavanje. Sredstva su dobro fokusirana, dobro opredeljena i u korist naših mladih sugrađana.

Milenko Čučković, član Gradskog veća zadužen za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, je u svom obraćanju prisutnima izjavio:

Ovo predstavlja meru poboljšanja konkurentnosti srednjih škola sa ciljem unapređenja pre svega kabineta za praktičnu nastavu. Ove godine smo tim povodom izdvojili 1. 400.000, 00 dinara. Sedam škola će dobiti sredstva i na taj način unaprediti uslove obrazovanja. Napomenuću da su i tri srednje škole u pregovorima sa NIS-om, kako bi dobili određena sredstva, a u vezi sa dualnim obrazovanjem.

Gradonačelnik grada Pančeva, Saša Pavlov je prihvatio zaključak sa predlogom Saveta za zapošljavanje, i odobrio sredstva za realizaciju sledećih projekata u srednjim školama:

  1. Tehnička škola „23. maj“ Pančevo, opremanje arhitektonsko-geodetskog biroa dodatnom opremom – su/finansiranje u iznosu od 204.466,23 dinara;
  2. Medicinska škola „Stevica Jovanović“ Pančevo, opremanje kabineta za mikrobiologiju, farmakologiju i infektologiju – su/finansiranje u iznosu od 200.000,00 dinara;
  3. Mašinska škola „Pančevo“ Pančevo, opremanje multimedijalnog prostora u školi – su/finansiranje u iznosu od 240.000,00 dinara;
  4. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo, opremanje kabineta za šivače tekstila – finansiranje u iznosu od 87.805,00 dinara;
  5. Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Mara Mandić“ Pančevo, nabavka mašine za područje rada poljoprivredna proizvodnja i obrada bilja – finansiranje u iznosu od 79.980,00 dinara;
  6. Gimnazija „Uroš Predić“ Pančevo, nabavka opreme za računarski kabinet – finansiranje u iznosu od 198.000,00 dinara; i
  7. Ekonomsko-trgovinska škola „Paja Marganović“ Pančevo, opremanje računarskog kabineta novom opremom – finansiranje u iznosu od 389.748,77 dinara.

Škole će prema Ugovoru svoje projekte realizovati do kraja 2017. godine, a gradu Pančevu će detaljan izveštaj o ovoj realizaciji dostaviti najkasnije do 20. januara 2018. godine.