Апотеке које су отворене у време куповине за старије од 65 година су следеће:

– „Zingiber“ Панчево, Вељка Влаховића 11а, Панчево, телефон: 013/365-366

– „Zingiber“ Панчево, Петефи Шандора 103, Панчево, телефон: 013/301-400

– „Zingiber“ Панчево, Козарачка 160, Панчево, телефон: 013/372-072

– „Zingiber“ Панчево, Војвођанска 64а, Панчево, телефон: 013/370-070

– „Zingiber“ Глогоњ, Београдска бб, Глогоњ, телефон: 064/644-0397

– „Zingiber“ Опово, Рибарска 4, Опово, телефон: 013/681-032

– „Zingiber“ Јабука, Маршала Тита 7, Јабука, телефон: 060/039-2367

Радно време апотека: од 05  до 15 часова, на дан када излазе пензионери.