Zaključkom Gradskog veća grada Pančeva na danas održanoj sednici, doneta je preporuka JKP „Higijeni“ da organizuje odvoženje građevinskog otpada i šuta nastalog nakon nevremena koje je pogodilo Pančevo 20. juna 2016. godine, kako bi se građanima pomoglo i izašlo u susret da nakon štete koju su pretrpeli nemaju dodatnih troškova i problema oko uklanjanja otpada.

Građani koji su podneli zahtev za prijavu štete u Gradskom uslužnom centru, a imaju veće količine građevinskog otpada i šuta koje ne mogu samostalno da uklone, potrebno je da pošalju molbu za odnošenje građevinskog otpada na i-mejl: odnosenjeotpada@pancevo.rs, sa podatkom o kojoj vrsti i količini otpada se radi, imenom, prezimenom, adresom identičnom kao u zahtevu za štetu koji su podneli Komisiji za štetu i kontakt telefonom.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da dostavi zahtev elektronskim putem, može to učiniti na pisarnici Gradskog uslužnog centra sa naznakom Molba za odnošenje otpada uz sve navedene podatke.