Закључком Градског већа града Панчева на данас одржаној седници, донета је препорука ЈКП „Хигијени“ да организује одвожење грађевинског отпада и шута насталог након невремена које је погодило Панчево 20. јуна 2016. године, како би се грађанима помогло и изашло у сусрет да након штете коју су претрпели немају додатних трошкова и проблема око уклањања отпада.

Грађани који су поднели захтев за пријаву штете у Градском услужном центру, а имају веће количине грађевинског отпада и шута које не могу самостално да уклоне, потребно је да пошаљу молбу за одношење грађевинског отпада на и-мејл: odnosenjeotpada@pancevo.rs, са податком о којој врсти и количини отпада се ради, именом, презименом, адресом идентичном као у захтеву за штету који су поднели Комисији за штету и контакт телефоном.

Уколико неко није у могућности да достави захтев електронским путем, може то учинити на писарници Градског услужног центра са назнаком Молба за одношење отпада уз све наведене податке.