Град Панчево|grad@pancevo.rs

Озакоњење

Озакоњење2018-07-30T13:32:12+02:00
503, 2018

Закон о озакоњењу објеката

З А К О Н О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објекта изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрењ [...]

1002, 2016

Упутство о озакоњењу објеката

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА почео је да се примењује дана 27.11.2015. године односно наредог дана по објављувању у Службеном гласнику РС бр. 96/2015. Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Ср [...]

1002, 2016

Графички приказ озакоњења објеката

Графички приказ озакоњења објеката              Озакоњење, представља јавни интерес за Републику Србију. Озакоњењe главних , помоћних и других објектата који су у функцији главног објекта (г [...]

Go to Top