Izlaganje na rani javni uvid Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu. Izlaže se na rani javni uvid Plan detaljne regulacije infrastrukturnog kompleksa za obnovljive izvore energije na području „Bela Anta“ u Dolovu (u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 03.06.2016. do 24.06.2016.godine.

Dokumentacija:
Oglas za izlaganje na rani javni uvid planskog dokumenta
Elaborat za rani javni uvid

Grafički prilozi
01. Izvod iz plana višeg reda
02. Planirana namena prostora