Седница ће се одржати 31. марта 2016. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 47. седницу Скупштине града Панчева.

Материјал за седницу можете преузети ОВДЕ