Седница ће се одржати 31. августа 2017. године (четвртак) са почетком у 10 часова у Великој сали зграде Градске управе града Панчева.

На основу члана 62. Пословника Скупштине града Панчева („Службени лист града Панчева“ бр. 1/15-пречишћен текст), председник Скупштине града Панчева сазива 14. седницу Скупштине града Панчева.
Материјал за седницу можете преузети ОВДЕ