Grad Pančevo izrađuje Analizu implementacije Strategije razvoja
grada Pančeva 2014-2020

Gornja

Grad Pančevo realizuje projekat „Analiza implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“. Cilj projekta je sagledavanje efekata realizovanih mera i aktivnosti u predhodnom periodu i povećana spremnost za izradu novog strateškog dokumenta grada Pančeva na period 2021-27.

U saradnji sa Gradom, Centar za upravljanje razvojem, d.o.o. iz Novog Sada pripremiće dokumente „Analiza implementacije Strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020“ i „Preporuke za unapređenje procesa planiranja u Gradu Pančevu“.

Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu AP Vojvodine.