Град Панчево je приступио изради документа ’’Стратегија привлачења инвестиција’’. Циљ израде овог документа је унапређење пословног амбијента и побољшање услова за реализацију инвестициja, пре свега домаћих, у нашем граду.

Посебни сегмент Стратегије привлачења инвестиција биће и развој сектора микро, малих и средњих привредних друштава (ММСПД) у Панчеву.

Ради обезбеђења аналитичке основе за креирање мера у области локалног економског развоја, позивамо вас да попуњавањем анкете у прилогу, доставите податке, ваша мишљења и сугестије које ће представљати смернице за израду овог стратешког документа и наредне активности локалне самоуправе.

Напомињемо да ће подаци из анкете бити коришћени искључиво у сврху израде Стратегије привлачења инвестиција, а достављањем одговора на упитник даћете значајан допринос у сагледавању тренутног стања и потреба сектора ММСПД.

Градоначелник града Панчева,
Саша Павлов