Obaveštavaju se svi učesnici u postupcima javnih nabavki da je Kancelarija za javne nabavke pripremila  Smernice za pripremu konkursne dokumentacije i pripremu e-ponude na portalu javnih nabavki, a sve u cilju pružanja pomoći naručiocima i privrednim subjektima prilikom sprovođenja, odnosno učešća u postupcima javnih nabavki.

Više o tome, kao i same smernice mogu se pogledati na linku: http://www.ujn.gov.rs/vesti/objavljene-smernice-za-pripremu-konkursne-dokumentacije-i-pripremu-e-ponude-na-portalu-javnih-nabavki/