Обавештавају се сви учесници у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке припремила  Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на порталу јавних набавки, а све у циљу пружања помоћи наручиоцима и привредним субјектима приликом спровођења, односно учешћа у поступцима јавних набавки.

Више о томе, као и саме смернице могу се погледати на линку: http://www.ujn.gov.rs/vesti/objavljene-smernice-za-pripremu-konkursne-dokumentacije-i-pripremu-e-ponude-na-portalu-javnih-nabavki/