Grad Pančevo je uspešno realizovao projekat „Primena savremenih alata za upravljanje projektima“ koji sufinansira Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu http://www.region.vojvodina.gov.rs/.

Projektni tim je održao više sastanaka koji su doprineli da se precizira potreba za tipom softvera i definišu funkcije koje softver treba da poseduje. Dodatna vrednost realizovanog projekta je sagledavanje potrebe se preispitaju procedure kada je upravljanje projektima u pitanju: od faze konkurisanja do realizacije i izveštavanja. U okviru ovog projekta grad Pančevo je pribavio kompjuterske licence za softver Microsoft project kao i MS Office paketa. Takođe, sedmoro zaposlenih u Gradskoj upravi grada Pančeva prošlo je osnovnu obuku za rad u Microsoft project softveru.

Gradska uprava grada Pančeva će nastaviti da unapređuje upravljačke kapacitete, ulaže u ljude i softverska rešenja.