PowerUp – Program za jačanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana

Svetska banka, u okviru programa  PowerUp: Jačanje kapaciteta kompanija u ranoj fazi razvoja u zemljama Zapadnog Balkana, pokreće namenski program za više od 200 kompanija koji finansira Evropska Unija. PowerUp je besplatan program namenjen malim i srednjim preduzećima i startup kompanijama u potrazi za novim naćinima privlačenja novih kupaca i klijenata, unapređenjem svojih poslovnih modela.

Rok za prijavu je 30. septembar 2020. godine.

Više o Programu na linku: https://www2.deloitte.com/rs/sr/pages/powerup/program-za-mala-srednja-preduzeca-start-up-kompanije-o-programu.html