На конкурс Привредне коморе Србије “Национална награда за друштвено одговорно пословање Ђорђе Вајферт 2020” могу да се пријаве сва привредна друштва, без обзира на величину и делатност, а која су у своје пословање уградиле принципе друштвене одговорности и то:

однос према запосленима,
однос према животној средини,
аспект тржишта,
аспект имовине и капитала и
однос према заједници.
Потребно је да привредно друштво одабере конкретан пример добре праксе (пројекат) које је реализовало у претходне две године и да што детаљније попуни упитник у прилогу. За правилан одабир пројекта, користити документ у прилогу “Смернице за припрему доброг ДОП пројекта” (ДОП – друштвено одговорно пословање) .

Конкурс ће бити отворен у периоду од 9.11. – 18.12.2020., а путем линка https://pks.rs/strana/nacionalna-nagrada-za-dop може се добити више информација, као и конкретних примера које су компаније пријављивале у претходном циклусу.
Скенирани упитник са прилозима је потребно да се достави на адресу:  csr@pks.rs до назначеног рока. Телефони за додатне информације су: 011 3300 939, 066 875 1166, 066 875 10 83.