Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и софтвера у 2016.години Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 36.493.669,00 динара, а рок за подношење пријаве је до 15.11.2016. године.
Додатне информације могу се добити на линку http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/635-5-2016-j-2016 ,

као и радним даном на бројеве телефона 021/487-4248 или 021/487-4072.