Grad Pančevo u saradnji sa Regionalnim centrom za društveno ekonomski razvoj „Banat“ organizovao je tri događaja u dva dana, 29. – 30.10.2015. godine, u Gradskoj upravi grada Pančeva, Trg kralja Petra I 2-4, 9. sprat

1. Besplatna dvodnevna obuka na temu Marketing i prodaja

2. Besplatna dvodnevna obuka na temu Biznis planiranje

3. Promocija Evropske mreže preduzetništva

U cilju efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala malih i srednjih preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu,Evrropska komisija je 2008.godine oformila Evropsku mrežu preduzetništva.

Promocija posvećena Evropskoj mreži preduzetništva EEN je održana 30.oktobra 2015.godine, pre početka drugog dana obuke i svi učesnici obuke imali su priliku da prisustvuju toj promociji.

Dve dvodnevne obuke realizovane su paralelno u dve odvojene sale.

Obe obuke su prvenstveno bile namenjene direktorima /vlasnicima i zaposlenim licima koji se bave poslovnim planiranjem i prodajom unutar privrednih subjekata koji se nalaze u ranoj fazi razvoja. Cilj pružanja ovih usluga je da se vlasnicima MSP pomogne da razviju uspešan biznis plan i da im se daju informacije, sugestije i smernice o strukturalnom pristupu razvoja biznis plana i da pronađu i zadrže dovoljan broj klijenata kojima mogu da prodaju svoj proizvod po profitabilnim cenama.

Na obuci za “MARKETING I PRODAJA” prijavilo se 10 zainteresovanih prduzetnika, a na obuci “BIZNIS I PLANIRANJE” 9 zainteresovanih preduzeća.

Obe obuke su uspešno sprovedene i završene dodelom sertifikata polaznicima koji su se odazvali pozivu i koji su na ovaj način dali šansu sebi i svojim preduzećima da se novim znanjima i veštinama uspešno bore sa konkurencijom u svom okruženju.
17. novembar 2015.