Grad Pančevo u kontinuitetu sprovodi niz aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje uslova za poslovanje u našem gradu, uslove za povećanje broja privrednih subjekata i novih radnih mesta, kao i privlačenje stranih investicija. Iz tog razloga Grad Pančevo  poziva  na saradnju sve  privredne subjekte kako bi bili u mogućnosti da doprinesemo razvoju vaše firme a i našeg grada, informaciono i komunikacijski na obostranoj dobiti.

Ujedno se zahvaljujemo svim privrednim subjektima koji su se do sada  odazvali pozivu i aktivno učestvovali u sproođenju ove Ankete.

Popunjene upitnike dostave poštom,elektronskom poštom ili faksom.

adresa: Gradska uprava Pančevo
Sekretarijat za privredu i ekonomski razvoj
Trg Kralja Petra I 2-4, 26101Pančevo

e-mail adresa: ler@pancevo.rs
br.tel./fah: 013/308709

Pozivno pismo_2016

Anketa poslodavca u gradu Pančevu