Министартво пољопривреде, шумарства и водопривреде је донело: