Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавештава пољопивредне произвођаче са територије АП Војводине који желе да остваре беспровратна средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије о следећем:
ПОТВРДУ коју је до сада издавао Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а која доказује да подносилац пријаве није користио подстицајна средства која додељује овај секретаријат за исту намену се више НЕЋЕ ИЗДАВАТИ.
Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије – Управа за аграрна плаћања ће податке о корисницима подстицајних средстава размењивати по службеној дужности у директној комуникацији.