Јавни позив за вршење услуге скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини