Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini