Министарство привреде, Развојна агенција Србије, пословне банке и лизинг компаније спроводе Програм за ПРЕДУЗЕТНИКЕ, МИКРО И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА, ЗАДРУГЕ, ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОИЗВОДНУ/ ГРАЂЕВИНСКУ ДЕЛАТНОСТ

https://preduzetnistvo.gov.rs/programi/eu-i-regionalni-programi/srbija-i-eu-oprema-za-privredu/