Комисија за вредновање пројеката је разматрала све пристигле предлоге, те је сходно описима пристиглих пројеката, критеријумима конкурса и достављеној документацији, дала своје мишљење које је у виду закључка са састанка Комисије, проследила градоначелнику града Панчева на даљу процедуру.

Градоначелник града Панчева је закључцима бр. II-06-020-2/2017-357 и бр. II-06-020-2/2017-359, прихватио предлоге Комисије за вредновање пројеката о суфинансирању пројеката и/или пројеката-манифестација за 2017. годину, а по Конкурсу за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине за 2017. годину и по Конкурсу за суфинансирање пројеката-манифестација у области заштите животне средине за 2017. годину, које је расписао Секретаријат за заштиту животне средине градске управе Града Панчева.

Табеле о додељеним средствима можете преузети:

ТАБЕЛА ПРОЈЕКТИ-МАНИФЕСТАЦИЈЕ_2017

ТАБЕЛА ПРОЈЕКТИ_2017