GRAD PANČEVO je potpisao Ugovor vredan 428.853,96 za nabavku solarnih kolektora i čeličnu konstrukciju i montiranje tehnološke opreme sa MONTAŽNO -PROIZVODNIM PREDUZEĆEM JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO iz Sevojna. Solarni sistem će služiti za zagrevanje sanitarne vode u naselju Kotež 2, u Pančevu.

Na ovaj međunarodni tender, koji je objavljen na sajtu za evropske javne nabavke http://ted.europa.eu, javilo se 5 ponuđača. „MPP Jedinstvo“ je svojom ponudom ispunjavalo sve administrativne i tehničke uslove projektnog zadatka, odlučujuće je svakako bilo to što je njihova finansijska ponuda bila najpovoljnija.

Pred preduzećem „MPP Jedinstvo“ stoji veliki i odgovoran posao, radi kojeg su u okviru svoje ponude dostavili odgovarajuće reference. Posao ovog tipa i ovih razmera nije novina za preduzeće koje postoji od 1947. godine, čija osnovna delatnost je projektovanje i izvođenje hidro, termo i gasnih instalacija.

Rok za završetak projekta „Banatsko sunce za sve“ finansiranog od strane Evropske Unije kroz IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija je 31.12.2016, a sufinansiran od strane Grada Pančeva.

cid_6b8645ac-a40f-437f-9191-c1bccd4ba8df    cid_70310532-4656-474d-98dc-01ba5a5185d2    cid_bdfa69f9-84d1-4de7-9983-f9c988cd6b2f

Pripremljena lokacija za postavljanje solarnog sistema