Poštovana,

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunoikacija je 18.maja 2017.godine raspisalo Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017.godini.
Za pojedinačne subvencije mogu konkurisati privredni subjekti koji imaju sertifikat „otvorene šake“ i bave se jednim od 15 tradicionalnih zanata:
tkanjem,
ćilimarstvom,
vezom,
terzijskim zanatom,
kožuharstvom,
opančarstvom,
filigranstvom,
grnčarstvom,
bačvarstvom,
kazandžijskim zanatom,
kolarstvom,
licitarstvom,
mlinarstvom i pekarstvom,
ikonopisom i
izradom tradicionalnih muzičkih instrumenata.

Detalji se mogu pogledati na sledećem linku: