Градска Градска управа града Панчева оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачког места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

Радно место за стручне послове процене утицаја, планове и програме, у звању саветника – један извршилац.

У прилогу су документа са детаљима конкурса:

Javni konkurs– текст

Obrazac 1