Градска управа града Панчева оглашава Јавног конкурс за попуњавање извршилачког места радног места у Градској управи града Панчева .

Радно место које се попуњава: саобраћајни инспектор, у звању саветника- један извршилац.

У прилогу су документа са детаљима конкурса:

Javni konkurs – saobraćajni inspektor

Obrazac 1- NOVI obrazac