Komisija za vrednovanje projekata je razmatrala sve pristigle predloge, te je shodno opisima pristiglih projekata, kriterijumima konkursa i dostavljenoj dokumentaciji, dala svoje mišljenje koje je u vidu zaključka sa sastanka Komisije, prosledila gradonačelniku grada Pančeva na dalju proceduru.

Gradonačelnik grada Pančeva je zaključcima br. II-06-020-2/2017-357 i br. II-06-020-2/2017-359, prihvatio predloge Komisije za vrednovanje projekata o sufinansiranju projekata i/ili projekata-manifestacija za 2017. godinu, a po Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine za 2017. godinu i po Konkursu za sufinansiranje projekata-manifestacija u oblasti zaštite životne sredine za 2017. godinu, koje je raspisao Sekretarijat za zaštitu životne sredine gradske uprave Grada Pančeva.

Tabele o dodeljenim sredstvima možete preuzeti:

TABELA PROJEKTI-MANIFESTACIJE_2017

TABELA PROJEKTI_2017