Dinamički plan raspodele sredstava za sufinansiranje programa i projekata u oblasti takmičarskog sporta u gradu Pančevu za 2017. godinu (TABELA 3).