Јавни оглас: Предмет отуђења су кат.парцеле бр. 3656/1 К.О. Панчево, 5026/8 К.О. Панчево, 17324 К.О.Панчево и 17383 К.О. Панчево.

За подробније сазнање о огласу кликните на:

Oglas za otudjenje