Влада Републике Србије је донела Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години (“Службени гласник РС”, број 8/16). У току је припрема и доношење пратећих докумената (правилника) .

Уредбу о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. години можете преузети овде.