У среду, 2. новембра 2016. године, у 12.00 часова у сали на IX спрату Градске управе града Панчева биће одржана конференција за новинаре поводом стављања здравственог профила града Панчева за 2015. годину на јавну расправу.

На конференцији ће се обратити др Мирела Петровић, чланица Градског већа Панчева задужена за здравствo и координаторка Тима за израду здравственог профила града Панчева, која ће укратко представити нацрт документа и позвати грађане да дају своје предлоге, мишљења и сугестије, који се до 16. новембра 2016. године могу доставити поштом на адресу: Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева – за Здравствени профил Града, Трг Краља Петра I 2-4, 26 000 Панчево, или на мејл адресу: zdravstveniprofil@pancevo.rs .

Документ ће од 2. новембра бити доступан на интернет презентацији Грaда Панчева, као и у штампаној верзији у свим Домовима здравља на територији Панчева.

Здравствени профил града Панчева за 2015. годину настао је координацијом субјеката здравствене заштите на нивоу града Панчева, у комуникацији са корисницима здравствених услуга, грађанима, запосленим у здравству и осталим актерима здравствене заштите на територији Панчева, у циљу континуираног праћења и анализе стања здравља људи и околине.

Здравствени профил града пружа увид у здравствено стање грађана и, сем стања у области здравља, приказује и стање животне средине у 2015. години у Панчеву, са циљем да унапреди квалитет извршавања здравствених услуга у Панчеву и допринесе решавању здравствених потреба и проблема грађана.