Završni Simpozijum u vezi „JICA“ programa partnerstva za podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji će se održati u utorak 31. januara 2017. god. u 10.00 časova u zgradi Gradske uprave grada Pančeva u Maloj sali.

Grad Pančevo je februara 2014. godine potpisao Sporazum sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA)- Kancelarija za Balkan, Udruženjem za unapređenje životne sredine iz Hjoga („HEAA“), i Hemijskim fakultetom, Univerziteta u Beogradu o tehničkoj saradnji sa Japanom u sklopu JICA programa partnerstva za podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji, na tri godine.