Савет за родну равноправност Скупштине Града, у складу са Акционим планом града Панчева за унапређење положаја жена и остваривање родне равноправности и годишњим планом рада Савета, организује семинар о увођењу родне перспективе и родно одговорном буџетирању за чланице Женске одборничке мреже, чланице/а Савета, запослене у Градској управи, представнице удружења жена.

Семинар се реализује у сарадњи са Кућом родних знања и политика (GenderKnowledge Hubwww.genderhub.org.rs), одржаће се у понедељак и уторак, 30. и 31. јануара у трајању од 09:30 до 15:30 часова у Градској управи, сала на IX спрату.

Циљ семинара је да се унапреде знања и разумевање процеса родно одговорног буџетирања и улози различитих актера у овом процесу. На крају семинара планиран је договор о даљој сарадњи и корацима у уродњавању изабраних буџетских програма, током 2017. како би се за буџет за 2018. припремили родно одговорни буџетски програм и тиме испуниле и обавезе из Закона о буџетском систему.

Увођење родне перспективе у локалне политике – родна анализа и родно одговорно буџетирање

Циљеви тренинга:

  • унапредити капацитете ЖОМ, Савета и запослених у градској управи за процесе креирања и праћења (локалних) политика;
  • повећати разумевање улоге и сарадње различитих актера у увођењу родне перспективе; и
  • дефинисати иницијативе за даљи рад и кораке у анализи.