У четвртак 27. априла 2017. године у 11 часова, у просторијама Клуба за одрасла и стара лица у улици Јосифа Маринковића 25 у Панчеву, одржаће се едукативно предавање у области безбедности саобраћаја за лица преко 65 година старости. Едукацију ће вршити представници Републичке Агенције за безбедност саобраћаја, уз асистенцију и подршку Комитета за безбедност саобраћаја града Панчева и Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева.