Dana 07. maja 2019. godine Aktiv direktora osnovnih škola obratio se gradu Pančevu, sa zahtevom da se osnovnim školama odobre sredstva za realizaciju nagradne ekskurzije za maturante, dobitnike diplome „Vuk Karadžić“ u školskoj 2018-2019. godini.

Prema dostavljenim podacima, osnovne škole u školskoj 2018-2019. godini imaju 156 dobitnika diplome „Vuk Karadžić“.

Aktiv direktora osnovnih škola je predložio da se, kao i prethodnih godina, „Vukovci“ nagrade jednodnevnom ekskurzijom (ove godine je predložena destinacija: Manastir Krušedol – Petrovaradin – Novi Sad).

Nosilac organizacije ove ekskurzije je Aktiv direktora osnovnih škola, dok su maturante vodili članica Gradskog veća grada Pančeva zadužena za obrazovanje Tatjana Božić i direktori osnovnih škola.

Grad je iz budžeta grada za ovu ekskurziju izdvojio sredstva u ukupnom iznosu od 327.600,oo dinara ili 2.100,oo dinara po maturantu.