MESNE KANCELARIJE NA TERITORIJI GRADA PANČEVA

Mesne kancelarije obavljaju poslove iz nadležnosti Gradske uprave, kao organizacioni oblik u Sekretarijatu za opštu upravu, i to poslove koji se odnose na lična stanja građana (vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uverenja), prikupljanje i dostavljanje podataka za ažuriranje jedinstvenog biračkog spiska, poslove prijemne kancelarije i vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno zakonom ili drugim propisima.

Mesna kancelarija Banatski Brestovac
matičar Ljiljana Tomović
telefon/faks: 013/626-101
e-pošta: ljiljana.tomovic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Banatsko Novo Selo
matičar Zoran Stojičić
telefon/faks: 013/615-051
e-pošta: zoran.stojicic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Glogonj
matičar Stojanka Trajkovski
telefon: 013/627-002
e-pošta: stojanka.trajkovski@pancevo.rs

Mesna kancelarija Dolovo
matičar Dragana Šašić
telefon/faks: 013/2634-214
e-pošta: dragana.sasic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Ivanovo
matičar Marko Čokan
telefon/faks: 013/629-101
e-pošta: marko.cokan@pancevo.rs

Mesna kancelarija Jabuka
matičar Milena Spasić
telefon: 013/2100-042
e-pošta: milena.spasic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Kačarevo
matičar Vladimir Stoicov
telefon/faks: 013/601-263
e-pošta: vladimir.stoicov@pancevo.rs

Mesna kancelarija Omoljica
matičar Sava Mijatović
telefon/faks: 013/617-001
e-pošta: sava.mijatovic@pancevo.rs

Mesna kancelarija Starčevo
matičar Sava Mijatović
telefon/faks: 013/631-001
e-pošta: sava.mijatovic@pancevo.rs