Kultura

Kultura2018-08-09T08:31:26+02:00

Javni poziv licima koja su stekla status lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture . . .

Na osnovu člana 5. Odluke o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koje su stekle status lica koja samostalno obavlja [...]

05/12/2019|
Go to Top