18.10.2013. PRILOG TV PANČEVO – FORMIRANJE TIMA ZA REVIZIJU STRATEGIJE

 

24.10.2013. TV PANČEVO – POČELA REVIZIJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA

 

15.12.2013. TV PANČEVO – NAJAVA RADA SA FOKUS GRUPAMA

 

20.12.2013. TV PANČEVO – PRVA FOKUS GRUPA U OBLASTI DRUŠTVENOG RAZVOJA

 

24.01.2014. TV PANČEVO – PRVA FOKUS GRUPA U OBLASTI POLJOPRIVREDE

 

05.02.2014. TV PA – FOKUS GRUPA ZA URBANIZAM

 

06.02. TV PA -. FOKUS GRUPA ZA OTPAD

 

16.02.2014. DRUGI SASTANAK U OBLASTI POLJOPRIVREDE

 

21.02.2014. TV PA – RADNA GRUPA ZA VODE

 

27.02. TV PA – ODRŽANA RADNA GRUPA ZA KVALITET VAZDUHA