Grad Pančevo se nalazi se na 18 km severoistočno od Beograda, na ušću Tamiša u Dunav i obuhvata površinu od 756 km². Pančevo je jedan od najvećih gradova Vojvodine i administrativni centar Južnobanatskog okruga. Graniči se na severu sa opštinama Opovo i Kovačica, na severoistoku sa opštinom Alibunar, na istoku sa opštinom Kovin i na jugu i zapadu sa gradom Beogradom.

Položaj Pančeva u AP Vojvodini, Republici Srbiji, Evropi

Položaj grada Pančeva

Nalazi se u neposrednoj blizini KORIDORA 10 (Salcburg-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Nis-Skoplje-Solun), sa kracima od Beograda do Horgoša i od Niša do Dimitrovgrada.

KORIDOR 7 (Dunavska transferzala) koja direktno povezuje Pančevo sa centralnom i jugoistočnom Evropom. Ovaj koridor predstavlja žilu kucavicu rečnog saobraćaja Evrope i plovni deo Save (Severno more-Rajna-Majna-Dunav-Crno more-dalje ka istoku).

Pančevo na Dunavu ima luku i 2 pristaništa.
.

Udaljenost Pančeva od velikih gradova Evrope:

Udaljenost Pančeva od velikih gradova Evrope

Infrastrukturna povezanost

Pančevo ima izuzetno povoljan geo-strateški položaj u Evropi, koji karakteriše:

 • Neposredna blizina glavnog grada Srbije – Beograda
 • Neposredna blizina E75 – Koridora X (Beograd)
 • Dunavska transverzala (Koridor VII)
 • Magistralni put E70 (Beograd – Pančevo –Vršac – Rumunija)
 • Blizina međunarodnog aerodroma “Nikola Tesla”

Koridor 10

Postoji razgranata mreža puteva koji Pančevo povezuju sa drugim gradovima i naseljima:

 • državni put IB reda (10): Beograd-Pančevo-Vršac-državna granica sa Rumunijom (granični prelaz Vatin)
 • državni put IB reda (14): Pančevo-Kovin-Ralja – veza sa državnim putem 33
 • Ečka – Kovačica – Jabuka – Pančevo* (113)
 • mreža lokalnih puteva dužine 141 km koji povezuju naseljena mesta i grad Pančevo.

Kao i u drumskom, i u železničkom saobraćaju Pančevo predstavlja važno čvorište koje povezuje glavni grad sa istočnim delom Banata, odnosno sever i jug Banata.

Glavni pravci železničkog saobraćaja kroz Pančevo su:

 • Beograd-Pančevo-Vršac-Bukurešt-Konstanca (sa krakom koji se odvaja prema Ukrajini)
 • Pančevo-Zrenjanin-Kikinda.

Kroz Pančevo protiče reka Dunav (Koridor VII) koji predstavlja stratešku vezu sa Evropom i Evroazijom. Na levoj obali Dunava, na 1153. kilometru nalazi se kompleks Luke ’’Dunav’’ Pančevo bazenskog tipa. Luka poseduje  akvatorijum od 21 ha i ima mogućnost primanja plovila nosivosti do 5.000 t i 3,8 m gaza pri najnižem vodostaju.

Pančevo je udaljeno od međunarodnog aerodroma Nikola Tesla 40 km.