Starčevo je gradsko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Starčevu živi 7473 stanovnika.
Starčevo se nalazi 9 kilometara istočno od Pančeva i zauzima prostor od 92,8 kvadratnih kilometara. Naselje je graničarsko – panonskog tipa i izgrađivano je planski pod rukovodstvom graničarske vojne vlasti. U njemu živi oko 7600 stanovnika.
Na sadašnjoj teritoriji Starčeva postojalo je naselje još u mlađem kamenom dobu (5000-2000 godina pre nove ere) koje se održalo do latinskog doba (600 god. p.n.e.). Ljudi su se tada bavili lovom i ribolovom a postoje dokazi i o početku primitivne zemljoradnje. Praistorijsko Starčevo je značajan lokalitet pa je po njemu čitav jedan period dobio ime Starčevačka kultura. Pronađeni ostaci potvrđuju da je na ovom lokalitetu postojalo tračansko-ilirsko a kasnije i rimsko naselje, što svedoči o kontinuitetu naselja na ovoj lokaciji.

O poreklu imena naselja postoji više predanja.

Po prvom predanju ime je postalo od vojvode Starčevića, koji je imao dvor na potezu koji se danas zove Đurđevac. Naziv potiče od njegovog sina koji se zvao Đurđe. Na Đurđevcu su otkopani ostaci neke građevine i bunar. Drugo predanje govori o kaluđeru u manastiru Vojlovica koji je zvan Starac. On je iz manastira izgonio neposlušne sluge a oni su se naseljavali na napuštenom zemljištu van manastira. Naselje je nazvano Starčevo. Po trećem predanju kod Nadela je postojala koliba nekoga starca. Tuda je vodio put kojim su vojnici nosili poštu od Opova prema Kovinu. Vojnici su često navraćali kod starca pa su naselje koje je tu postojalo nazvali Starčevo.

Škola je u Starcevu osnovana 1777. godine a Nemci i Srbi su imali po jednog učitelja. Danasnji naziv skole je: OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“.

Više o Starčevu možete saznati ovde na zvaničnoj prezentaciji sela ili na Vikipediji.

Podelite ovo:Kontaktirajte nas:
  • Centar Starčeva Slika 1
  • Centar Starčeva Slika 2
  • Centar Starčeva Slika 3
  • Starčevo crkva slika
  • Zgrada uprave u Starčevu