Glogonj – Glogoni – Glogau – Glogon – Galagonyás (Torontál)

Glogonj je seosko naselje koje se nalazi na teritoriji grada Pančeva, u Južnobanatskom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u Republici Srbiji. Prema konačnim rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine, u Glogonju živi 3012 stanovnika.

Naselje je svoje ime dobilo prema imenu žbunaste biljke, trnovitih grana, belih cvetova i sitnih bobičastih plodova crvene boje GLOGU. U prastara vremena ova biljka je pokrivala velike površine današnjeg naseljenog mesta, dok se danas zadržala samo mestimično, pored poljskih puteva i asfaltnog puta ka Jabuci. Na starim topografskim kartama mesto je prvi put označeno-obeleženo pod ovim imenom 1586 godine i to kao naseljeno mesto koje pripada pančevackom sandžaku (u vreme turskih osvajanja). Pod istim imenom je upisano i u Pećkom katastru između 1600. i 1606. godine.

Glogonj spada u grupu potamiških naselja sa pravilnijim topografskim površinama.

Više o Glogonju Selu možete saznati ovde ili na Vikipediji.

Podelite ovo:   Kontaktirajte nas:
  • Tamiš u Glogonju slika 2
  • Park zimi u Glogonju
  • Glogonj park
  • Mesna kancelarija Glogonj
  • Panorama leti Glogonj
  • Panorama zimi Glogonj