Sela koja pripadaju gradu Pančevu:

Banatski Brestovac
Banatsko Novo Selo
Glogonj
Dolovo
Ivanovo
Jabuka
Kačarevo
Omoljica
Starčevo