Logo JP GSA

Javno preduzeće „Gradska stambena agencija“ u Pančevu je samostalni pravni subjekt koji je osnovan Odlukom Skupštine opštine Pančevo od 3. februara 2006. godine, čije je sedište u ulici Njegoševa br. 1-a.

Preduzeće je registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, rešenjem br. 118688/2006 od 11. maja 2006. godine.

Preduzeće je formirano kao pravni sledbenik Fonda za finasiranje izgradnje i raspodelu stanova solidarnosti opštine Pančevo, a radi ostvarivanja lokalne stambene politike, upravljanja i održavanja javnog, rentalnog, socijalnog stambenog fonda i održavanje stambenih zgrada.

Osnovni zadatak JP „GSA“ definisan ovom odlukom je: izrada analitičko planske osnove u oblasti socijalno stambene politike grada Pančeva i realizacija lokalnih i drugih usvojenih projekata izgradnje, rentiranja i prodaje stanova krajnjim korisnicima. Pri ovome pod terminom „socijalno stanovanje“ misli se na svaki oblik stanovanja usmeren ka rešavanju stambenih potreba socijalno i ekonomski ugroženih i lako povredivih grupa koje nisu u mogućnosti da samostalno reše stambeno pitanje, za čije rešavanje je potrebna značajna državna podrška.

Visok procenat stanova u vlasništvu fizičkih lica potiče iz perioda otkupa društvenih stanova, kada se skoro ceo fond tzv. društvenih stanova pretvorio u stanove u svojini fizičkih lica po enormo neekonomski niskim cenama. To je predhodilo izmenama zbog nanete štete koja je rezultat ekonomske krize. Izmenjenom zakonskom regulativom (izmena Zakona o stanovanju, novi Zakon o lokalnoj samoupravi i ukidanjem Zakona o porezu na fond zarada) kao i donošenjem Zakona o socijalnom stanovanju, došlo je do suštinskih promena u karakteru sredstava za solidarnu stambenu izgradnju i uticaju pojedinih subjekata relevantnih za odlučivanje o načinu raspolaganja i korišćenja tih sredstava.

Skupština grada Pančeva usvojila je Stambenu strategiju grada Pančeva i njihovu realizaciju u oblasti socijalnog stanovanja obezbede realizaciju konkretnih programa prvenstveno kroz planiranje i zemljišnu politiku.

Gradska stambena strategija treba da postane deo integralne nacionalne stambene strategije i da bude u funkciji ukupnog razvoja čitave teritorije, kao i petogodišnji plan rada preduzeća.

Odlukom o raspolaganju stanovima opštine Pančevo od 21. aprila 2008. godine JP „Gradska stambena agencija“ dati su na upravljanje, raspolaganje stanovima i sredstvima, kao i poslovi održavanja stambenih zgrada i stanova uključujući i naplatu zakupnine i stanarine. Stručne, tehničke i administrativne poslove za potrebe komisije za raspodelu opštinskih stanova u pripremanju predloga programa, postupak za izradu predloga programa, sprovođenje postupaka kojima se realizuju odluke Predsednika o prodaji opštinskih stanova i zgrada kao i drugih postupaka iz ove odluke obavlja JP „GSA“, koja za svoje usluge ima pravo na nadoknadu troškova. JP „GSA“ vodi evidenciju stanova – stambenog fonda opštine.