Logo JKP Mladost

Bavimo se  upravljanjem i održavanjem sportskih objekata u Pančevu, ali smo uključeni i u rešavanje svih važnih pitanja u oblasti sporta u ovom gradu. Naš cilj je da pored osnovnih aktivnosti, promovišemo sport i rekreaciju i zdrave stilove života. Organizujemo različite programe i sadržaje namenjene svim sugrađanima, sarađujemo sa sportskim organizacijama, školama, organizacijama civilnog društva, pojedincima i otvoreni smo za nove oblike saradnje.

JKP „Mladost“ upravlja sledećim sportskim objektima:

  • Sportski centar „Mladost“
  • Otvoreni i zatvoreni bazen
  • Hala sportova