Inspekcija za saobraćaj i puteve2018-08-09T08:19:49+02:00

Informacije o radu inspekcije za saobraćaj i puteve

ODELJENJE SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

Milan Đurić, šef Odeljenja – Glavni saobraćajni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija: 103
Telefon: 013/354-172
E-pošta: milan.djuric@pancevo.rs

Kontrolne liste

Kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika i predmet i obim provere.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Kontrolna lista - Autobuska taksi stajališta140.3 KB717
Kontrolna lista - Javni gradski linijski prevoz154.1 KB1047
Kontrolna lista - Vanlinijski prevoz putnika133.3 KB852
Kontrolna lista - Nekategorisani putevi133.1 KB632
Kontrolna lista - Opštinski javni putevi176.7 KB678
Kontrolna lista - Autotaksi prevoz155.0 KB678
S P I S A K zakona odluka502.7 KB124
S P I S A K zakona odluka502.7 KB96
S P I S A K zakona odluka502.7 KB92
PLAN 2022 SEKRETARIJAT Konačan1.1 MB150
PLAN 2022 SEKRETARIJAT Konačan1.1 MB106
Go to Top