Inspekcija za saobraćaj i puteve2018-08-09T08:19:49+02:00

Informacije o radu inspekcije za saobraćaj i puteve

ODELJENJE SAOBRAĆAJNE INSPEKCIJE

Milan Đurić, šef Odeljenja – Glavni saobraćajni inspektor
Adresa: Zmaj Jovina 6, 26101 Pančevo
Kancelarija: 103
Telefon: 013/354-172
E-pošta: milan.djuric@pancevo.rs

Kontrolne liste

Kontrolna lista je dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika i predmet i obim provere.

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Kontrolna lista - Autobuska taksi stajališta140.3 KB665
Kontrolna lista - Javni gradski linijski prevoz154.1 KB971
Kontrolna lista - Vanlinijski prevoz putnika133.3 KB776
Kontrolna lista - Nekategorisani putevi133.1 KB571
Kontrolna lista - Opštinski javni putevi176.7 KB618
Kontrolna lista - Autotaksi prevoz155.0 KB610
S P I S A K zakona odluka502.7 KB74
S P I S A K zakona odluka502.7 KB56
S P I S A K zakona odluka502.7 KB54
PLAN 2022 SEKRETARIJAT Konačan1.1 MB62
PLAN 2022 SEKRETARIJAT Konačan1.1 MB54
Go to Top