Nataša Andrejević

Nataša Andrejević
Sekretarka Gradskog veća

Sekretarka Gradskog veća i Gradonačelnika

Rođena je 1961. godine, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine i položila pravosudni ispit u Beogradu 1988. godine.

Od maja 1984. godine do avgusta 1986. godine obavljala je stručne poslove u Pravnoj službi Radne zajednice preduzeća „Utva“ Pančevo (normativno-pravni poslovi, poslovi u vezi sa zastupanjem i dr.), a od septembra 1986. godine zaposlena je u organima uprave grada Pančeva. U gradskim organima uprave obavljala je poslove u oblasti opšte uprave, poslove upravnog nadzora, normativno-pravne poslove, dužnost pomoćnika načelnika za opštu upravu, dužnost načelnika Odeljenja za opštu upravu i lična stanja građana i druge stručne poslove. Od juna 1997. godine je u dva mandata obavljala dužnost sekretara Izvršnog odbora Skupštine opštine Pančevo. Od januara 2005. godine do avgusta 2013. godine obavljala je dužnosti sekretara Opštinskog veća opštine Pančevo i sekretara Gradskog veća grada Pančeva. Osim stručnih poslova za potrebe Opštinskog i Gradskog veća, obavljala je i stručne poslove u vezi sa pripremom akata predsednika opštine Pančevo, a zatim i Gradonačelnika grada Pančeva.

Od avgusta 2013. godine obavlja poslove sekretara Gradskog veća grada Pančeva i Gradonačelnika grada Pančeva.