Borislava Vujanović
Zamenik načelnika Gradske uprave

Borislava Vujanović

Rođena 31.08.1982. godine u Vranju. Osnovnu školu završila u Trgovištu, a gimnaziju „Bora Stanković“ u Vranju. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Do sada je radila kao advokatski pripravnik, sekretar škole, pravnik u privrednom društvu Avala ada d.o.o. i u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Udata, majka jednog deteta.

E-pošta: borislava.vujanovic@pancevo.rs