U utorak 05. aprila u 19 časova biće otvorena gostujuća izložba „Ispovesti jugoslovenske moderene“ – radovi na papiru iz fundusa Galerije Doma Vojske Srbije. Autor izložba je Olivera Vukotić, istoričar umetnosti.

Na izložbi „Ispovesti jugoslovenske moderne“ – radovi na papiru iz fundusa Galerije Doma Vojske Srbije, zastupljeni su umetnici sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Najveći broj njih je iz Srbije i najpotpuniji uvid u umetničke tokove se može steći na ovim prostorima ali i šire, jer su na izložbi zastupljena dela najznačajnijih umetnika iz nekadašnjih republika. 

Izloženi eksponati pripadaju poetikama od relizma, preko poetsko intoniranih figuracijskih prizora do asocijativnih kompozicija. Ne ulazeći u dublju analizu, već ostajući samo u domenu prikazanih radova, oni se mogu svrstati u: poetski intimizam (Milo Milunović, Danica Antić, Mica Todorović), poetski relizam (Predrag Peđa Milosavljević, Zlatko Prica, Milan Besarabić, Liza Marić Križanić, Kemal Ramujkić, Milivoje Unković), realizam u obličju fantazije (Stevan Knežević, Josip Škerlj, Momčilo Golub), nadrealizam (Miljenko Stančić), figuraciju bogatu simbolima (Dušan Mikonjić, Siniša Žikić, Dragan Dobrić, Ivan Šiško, Milorad Ćorović, Stanka Todorović, Stevan Knežević, Đuro Radlović, Branislav Minić), fuguraciju angažovane konotacije (Jovan Rakidžić, Miomir Radović, Miroslav Arsić, Božidar Plazinić, Zoran Popović), konceptualno tretiran crtež (Dragoljub Raša Todosijević), asocijativan pejzaž (Frano Šimunović, France Slana, Dora Plesteljak Slana), asocijativna skulptura preneta na formu crteža zadržava iste osobenosti (Milun Vidić, Ante Marinović), socijalistički realizam (Ivan Lesijak, Emir Dragulj, Milun Mitrović, Bosiljka Kićevac), ekspresionizam (Mario Maskareli i Mladen Srbinović, Gabrijel Stupica, Nikola Martinoski), konstruktivni-ekspresionizam Save Šumanovića, intimna beleška pejzaža Stojana Ćelića i deskriptivno-realistični prizor Ljubomira Ljube Ivanovića.

Zbirka radova na papiru Galerije Doma Vojske je heterogena po mnogo čemu, a jedinstvena u jednom: svaki rad je neponovljiva likovna priča u životu svakog umetnika, ali i važan i nezaobilazan segment u sagledavanju celokupnog opusa umetnika kao i istorije jugoslovenske umetnosti. 

Izložba će biti otvorena do 28. aprila.