Komisija za vrednovanje projekata u oblasti zaštite od požara za 2020. godinu, dana 19.10.2020. godine donela je sledeći:

Zaključak Konkursa

Odluku o prigovoru Komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.